Je magie v podnikání podvod?

Co si představíte pod slovem magie? Jaké ve vás vzbuzuje pocity? Je to strašidelné, příliš abstraktní, nebo to je součástí vašeho života?

Ráda bych objasnila, co si pod pojmem magie představuji já a vysvětlila, že se nejedná o kouzlení, kde čarodějka mávne hůlkou a všechno je hotové. Tak to chodí v pohádkách. I přesto, že pohádky v sobě ukrývají mnohá tajemství, jistě to není zrovna toto. Magie tak, jak ji vnímám já, je soustředěná práce s myslí. Ano, s myslí.

Společnost magii a čarodějky vnímá jako podvod, nebo něco velmi abstraktního. Je tomu tak, protože zpátky v čase, zde probíhaly hony na čarodějnice. Ženy byly ve spojení s přírodou, čerpaly její moudrost, byly napojené na cyklus přírody a za to byly trestány. V nás se to táhne napříč časem stovky let. O absurditě této doby nemusím hovořit.

V dnešní době ženy opět nachází samy sebe, svou sílu a dovolují si vstoupit do své velikosti. Magie je napojení na přírodu. Čarodějka je žena, která zná samu sebe. Je to přirozená věc. Nejednou jsem se setkala s reakcí, že se ženy bojí psát o magii, nebo ji dokonce nějak spojovat se sebou a je to pochopitelné. Zůstalo v nás zakořeněných spoustu bolestí.

Štěpánka Vernerová – moderní čarodějka

Začala jsem o magii psát proto, abych rozbila tyto strachy a limity, které nám pouze brání napojit se zpátky na přírodu. Každá žena, která pracuje se svou myslí a se svým energetickým polem, je svým způsobem čarodějka, kněžka, nebo obojí.

Ale jak je to s tím podnikáním? Proč o tom mluvím?

Tento článek píši především proto, že bych ráda rozbila jednu iluzi a tím je, že jedno kouzlo, nebo mávnutí hůlkou, všechno změní a člověk sám nemusí hnout ani prstem. Není to tak. Tímto smýšlením se degraduje magie. Vysvětlím vám, jak s magií pracuji já.

Když se ke mně žena objedná na rituál nebo nějaké energetické opečování, dělám především to, že jí otevřu takové časové „okno“, ve kterém může sama snadněji změnit své nastavení mysli. Má energie a společné záměry jí dají ty největší možné předpoklady k tomu uspět a dojít ke své vizi.

Za pomoci rituálů a záměrů aktivuji v člověku pomyslná semínka, která rozsvítím, ale pokud s nimi člověk nic neudělá, pak je celá práce zbytečná. Nemyslete si, že někdo odvede práci za vás. Vy něco chcete, vy něco udělejte. Ano, můžete si nechat pomoct a ta pomoc je v mnoha případech klíčová – vidím to u svých klientek, ale je potřeba navázat na energetickou práci a udělat sama nějaký krůček. Proto jsem ke svým službám začala dávat doporučení na ukotvení nových energií v těle a naší realitě.

Štěpánka Vernerová – moderní čarodějka

Magie není nic jiného, než práce s myslí, s předměty, kterým dáváme význam a jistým aktem ve hmotné realitě. Například v rituálech. Klientky učím, že si můžeme rituály sestavovat intuitivně a ze srdce, protože pak pro nás mají tu největší sílu a význam.

Dám vám příklad z praxe.

Když bych dělala například rituál pro aktivaci a přitažení ideálních klientů – stanovíme záměr, já za pomoci svých schopností ve spolupráci s živly (s těmi primárně pracuji), vytvořím obraz a vizi tohoto záměru, procítím ho, provedu patřičné rituální kroky a tento obraz a záměr ukotvím ve vašem energetickém poli. Klientky ode mě dále dostanou vizualizaci, aby svůj záměr podpořily, ale musí dělat ty potřebné kroky. Mám za sebou na rituály tolika klientek, že nepochybuji o tom, že má práce dělá zázraky, ale co pak? Proč je dobré ukotvit tyto záměry i v realitě klientky?

No protože když se pak nezvedneme a neukážeme tu svou novou energii klientům, nic se nestane. Nikoho si nepřitáhneme. Budeme si naší novou energii schovávat, až sama vyprchá a časové „okno“ se zavře. Takto funguje hmota. Takže za pomoci magie, můžeme zhmotňovat všechno možné, ale nepomíjejme hmotu. V té žijeme a podle toho je potřeba i jednat.

Magie je nádherná praxe, ve které můžete poznat samy sebe a své schopnosti, ale zkusme ji vnímat jinak, než v pohádkách. Berme ji vážně, studujme ji, zkoušejme, praktikujme a propojujme hmotu i ducha.

Pak se opravdu mohou začít dít zázraky.